La Pitota s’ha adherit al projecte Apilo de recollida de piles esgotades promogut des de la Generalitat i l’Agència de Residus amb la instal·lació d’un contenidor de piles.

La Missió Apilo és un concurs escolar on participen escoles de tot Catalunya amb l’objectiu d’impulsar el reciclatge d’aquest material als centres escolars.

Al nostre planeta, les substàncies i materials de les piles poden afectar la qualitat de l’aigua, l’aire i la terra en la qual viuen els nostres peixos, aus, plantes i… a nosaltres mateixos. Amb el reciclatge de les piles, a més de protegir el medi ambient, estalviem valuosos recursos reutilitzant moltes d’aquestes substàncies i materials.

L’Escola Lluçanès fa diverses edicions que hi participa i enguany s’hi suma un cop més.