Aquest servei, que es donarà sota cita prèvia permet i ofereix els següents serveis:

 • Forest Privades
  • Aprofitaments forestals
  • Tallades per obra autoritzada
  • Notificacions de consum domèstic
  • Obertura de vials
  • Rompuda de terreny forestal
 • Forest Públiques
  • Ocupacions
  • Delimitació de Forests
  • Delimitació de Camins Ramaders
 • Obres
  • Execució de treballs d’emergència
 • Accés motoritzat
  • Autoritzacions de competicions
  • Àrees de circulació pel lleure i l’esport
 • Protecció forestal
  • Inspecció indústries de la fusta
 • Ajuts gestió forestal sostenible
  • Ajuts ADF
  • Ajuts empreses
  • Ajuts prevenció d’incendis
  • Ajuts forest públiques municipals

Per demanar cita prèvia amb l’enginyer forestal es pot fer des d’aquest enllaç: 

http://agricultura.gencat.cat/es/serveis/cita-previa/

O bé al telèfon 93 882 87 90