Durant aquests mesos d’estiu i període de vacances, seguiu els consells de seguretat que ens adrecen des de Mossos d’Esquadra per tal de prevenir robatoris als domicilis durant les absències motivades per desplaçaments.