L’Ajuntament de Prats de Lluçanès anuncia l’obertura de la convocatòria d’ajuts de subministraments energètics pel 2023 que tenen la finalitat de cobrir les despeses bàsiques de subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre d’altres, aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) dels habitatges on resideixen famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social.

Les sol·licituds es podran a través d’aquesta web, presencialment a les oficines de Cal Bach, o a les oficines del Consorci de Serveis Socials d’Osona. El termini per a presentar la sol·licitud, juntament amb les factures de subministrament energètic i, si s’escau, del comprovant de pagament, és de l’1 de març fins al 17 de març del 2023.

Les factures han de ser emeses entre el 01/09/2022 i l’actualitat. Les factures poden estar pagades, o bé, pendents de pagament en el moment de presentar la sol·licitud. En cas de no acreditar-se, s’entendrà que les factures no estan pagades i serà necessari que un cop atorgat l’ajut, dins el termini establert, es justifiqui el seu pagament. L’import màxim a sol·licitar en despeses de factures és de 400 euros. La justificació del pagament es realitza mitjançant l’acreditació del banc, de Correus o comprovant de l’entitat subministradora. El termini màxim per presentar la documentació justificativa de l’ajut que es concedeixi serà fins al dia 19 de maig de 2023.

Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones beneficiàries dels ajuts han d’estar empadronades a Prats de Lluçanès. Per concedir els ajuts es tindran en compte diferents llindars econòmics, descomptat un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. Si se superen els llindars econòmics, tenint en compte els membres residents al domicili i els seus ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà.

Pots consultar els llindars econòmics, la documentació que cal presentar i tota la informació referents als ajuts en aquest document. També pots plantejar qualsevol dubte al Consorci d’Osona de Serveis Socials a través del telèfon 93 171 00 73 (de dilluns a divendres de 9.00h a 14:00h) i del correu ajuts@cssosona.cat.