L’Ajuntament de Prats obre una borsa d’auxiliar de geriatria per treballar al Centre de Dia SAIAR Bonasort de Prats de Lluçanès. Es tracta d’un contracte temporal, a jornada parcial.

Les funcions del lloc de treball es basen en assistir i atendre l’usuari del Centre de Dia en la realització de les activitats de la vida diària, efectuant aquells treballs encaminats a la seva atenció personal i al seu entorn. Podeu consultar les funcions concretes a les bases de la convocatòria.

El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs que constarà de les següents fases: exercici de coneixements de català (els aspirants que no hagin acreditat la titulació), prova teòrica, valoració de mèrits, entrevista personal.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, a partir del 13 d’abril i fins el 3 de maig, inclòs.

Podeu consultar l’estat de la convocatòria a la secció d’Oferta Pública de l’Ajuntament de Prats.