La Diputació de Barcelona ha iniciat aquest dilluns 12 d’abril les obres d’ampliació del Pont de Castellet (BV-4401, PK 0+650), a Navàs, que és de la seva titularitat.
Les tasques previstes són la instal·lació d’un sistema de contenció tipus pretil metàl·lic per a contenció de vehicles substituint la contenció existent, per adequació a normativa vigent, i l’ampliació del tauler del pont.
Les afeccions al trànsit que poden causar molèsties als pradencs i pradenques que hagin d’anar a Navàs pels motius justificats permesos de mobilitat tindran inici el 19 d’abril amb tall d’un carril a la circulació de vehicles, mantenint la circulació al pont amb trànsit alternatiu regulat amb semàfors. Durant tota la obra a partir d’aquesta data es mantindrà un carril tallat a la circulació de vehicles.
Per altra banda, del 22 d’abril al 21 de maig es produiran talls totals a la carretera amb durada màxima de mitja hora de dilluns a divendres en les següents franges horàries. 9.30h a 10h, 10.30h a 11h, 11.30h a 12h, 12.30h a 13h, 15h a 15.30h, 16h a 16.30h, 17;30h a 18h, 18.30h a 19h, 19.30h a 20h. La franja de 13h a 15h és lliure de talls.
Posteriorment al 21 de maig, es produiran talls totals de carretera de manera puntual, que s’informaran amb antelació. En qualsevol cas, es permetrà el pas dels vehicles d’emergències.