S’ha obert la convocatòria d’ajuts de subministraments energètics 2022, que tenen per finalitat cobrir les despeses bàsiques de subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre d’altres, aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) dels habitatges on resideixen famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social dels municipis que pertanyen al Consorci d’Osona de Serveis Socials.

El termini per presentar les sol·licituds, juntament amb les factures i els comprovants de pagament de les factures, és el 20 d’abril.

Les sol·licituds es poden presentar per Internet a través de la web: http://ajuts.osonaacciosocial.cat o directament a l’Ajuntament de Prats en horari d’oficina.