El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha habilitat un canal a la seva pàgina web per tal que aquelles persones que necessitin realitzar cremes de restes agrícoles com a part de la seva activitat ho puguin sol·licitar en línia mentre durin les mesures excepcionals.

Aquestes autoritzacions estan destinades exclusivament a les persones que es dediquen a les activitats agràries per realitzar aquells treballs necessaris dins del cicle dels cultius

Les autoritzacions han de ser exclusivament per a cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles, i per treballs d’apicultura. En resten excloses qualsevol altre tipus.

El període d’autorització és en tots els casos fins al 15 d’abril, excepte els diumenges i l’horari per la realització de la crema és entre les 6 i les 12 hores.

La crema ha d’estar a una distància mínima de 25 metres de zona forestal i cal disposar de telèfon mòbil al lloc de la crema.

Les autoritzacions es suspendran en cas d’activació del nivell 1 del Pla Alfa.

Ompliu la sol·licitud aquí.