El passat diumenge es va fer la Trobada de Voluntaris de l’ADF Lluçanès a la bassa del Soler de n’Hug. Es va presentar la nova junta i el protocol d’actuació i activació dels voluntaris en el moment d’un incendi. Els Bombers de la Generalitat van participar en una xerrada sobre la jerarquia dins l’incendi i les nocions bàsiques d’extinció. Tot seguit es van fer proves i explicació del funcionament de les emisores que serviran per comunicar possibles incidències i es van posar en funcionament els mitjans d’extinció de l’ADF Lluçanès, amb el suport i assessorament dels bombers. El PVI 2017 comença avui dia 16 de juny i es donarà per acabat l’1 de setembre.

El Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) és un dispositiu actiu durant els mesos d’estiu a la província de Barcelona que porta a terme un conjunt d’accions informatives, dissuasives i d’anticipació, adreçades a evitar l’inici dels incendis forestals.

Els seus objectius són:

  • Evitar l’inici dels incendis forestals a través de la dissuasió i la informació a la població
  • Establir les eines i estratègies necessàries per a l’anticipació a l’inici i propagació d’un incendi forestal
  • Detectar els incendis forestals el més ràpidament possible
  • Col·laborar amb els dispositius de prevenció i extinció d’altres institucions.

Implantació en el territori

El PVI  s’organitza en tres sectors de prevenció amb unitats d’informació i vigilància mòbil distribuides pel territori i punts de guaita als espais naturals protegits.

Els informador de les unitats d’informació i vigilància tenen les següents funcions:

  • Informen a la població sobre les mesures de prevenció d’incendis
  • Dissuadeixen als usuaris del bosc de cometre infraccions que puguin ser causa d’inici del foc
  • Detecten columnes de fum
  • Per altra banda, els guaites porten a terme aquestes funcions:
  • Detecten, caracteritzen i comuniquen les columnes de fum
  • Confirmen o descarten els avisos d’incendis

Les unitats i punts de guaita es coordinen des d’un centre de control amb un/a operador/a de comunicacions i un/a auxiliar coordinats per un/a enginyer/a del sector.

Els operadors estan permanentment en contacte amb els/les guaites i les diferents unitats mòbils d’informació i vigilància per tal de rebre o solucionar les incidències que puguin esdevenir.

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona treballen conjuntament per la seva planificació i gestió.

Per altra banda, el PVI també es coordina amb els programes d’altres institucions, com els serveis d’extinció d’incendis i serveis forestals de la Generalitat de Catalunya.

Dades generals

El PVI es va iniciar com a prova pilot el 1996 i posteriorment es va estenent a les diferents comarques de la província de Barcelona. Des de 2001 aquest dispositiu és present cada any al totes les comarques de la província.

El seu operatiu es el següent:

L’Índex de Risc de propagació és un indicador de la velocitat que es preveu a la que l’incendi es propagarà. Aquest índex s’elabora diàriament a partir de les dades meteorològiques de la xarxa automàtica d’estacions de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’una eina complementària per tal d’anticipar-se a l’inici dels incendis forestals, de manera que els responsables puguin prendre mesures en funció d’aquest índex (com intensificar la vigilància de columnes de fum o redistribuir les unitats de vigilància en cas de necessitat).

Podeu consultar el Programa tècnic del PVI 2017 en AQUEST DOCUMENT.