A partir de demà, dissabte 1 d’agost, es posa en marxa la bàscula de la deixalleria municipal per fer un control més acurat de les aportacions

La regidora de Sostenibilitat, Vanessa Gómez, explica que la nova bàscula permetrà una gestió més eficient dels residus dipositats la deixalleria.

Cal recordar que en els últims mesos, la deixallaria municipal de Prats de Lluçanès s’ha millorat amb la instal·lació de la bàscula pont electrònica per a camions, s’ha ampliat i renovat el tancat perimetral de la deixalleria. A més, s’ha ampliat i adequat també l’espai reservat per a la gestió dels REPQ (residus especials en petites quantitats) i dels RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics), entre d’altres millores. Gómez remarca la voluntat per continuar adaptant la deixalleria municipal i el seu funcionament al nou marc normatiu.