Quan comença a fer calor apareix el mosquit tigre. És petit, negre i té unes ratlles blanques al seu cos i a les potes. És originari del sud-est asiàtic i s’ha escampat a través del transport global de pneumàtics o productes de jardineria.
Pica de dia, tant a les persones com als animals. Un sol mosquit fa moltes picades, per això fan més mal i s’inflamen més que quan ens piquen els mosquits del país.

El seu cicle vital dura aproximadament una setmana i cada femella pon uns 80 ous. El mosquit deixa els seus ous a qualsevol massa d’aigua petita i estancada com gerros, plats de testos, cubells, etc.

Per minimitzar el seu impacte cal seguir uns quants consells:

  • Evitar la presència de recipients a l’exterior on es pugui acumular aigua.
  • Si es troba aigua en un recipient a l’exterior, cal buidar-lo i posar el recipient cap per avall perquè no es pugui tornar a omplir.
  • Buidar els plats dels testos mínim cada cinc dies.
  • Fer córrer l’aigua pels desguassos dels patis cada cinc dies i mantenir la superfície neta de fullaraca.
  • Mantenir netes les piscines tot l’any.
  • Mantenir netes de fullaraca les canaleres de la teulada i evitar acumulacions d’aigua.
  • Qualsevol dipòsit d’aigua ha de romandre tancat o amb mosquiteres.
  • Els testos, o qualsevol altre recipient abandonat, cal posar-los cap per avall per impedir l’acumulació d’aigua.
  • Si marxeu de vacances, no deixeu recipients al jardí que es puguin omplir d’aigua.

Podeu visualitzar el vídeo de la campanya clicant aquí.