Aquest dimarts 9 de juliol es va celebrar la primera sessió plenària del mandat 2019-2023, un ple extraordinari que va servir per aprovar el cartipàs municipal en el qual es van definir les quatre grans àrees municipals de treball, la dedicació horària i les retribucions dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Prats, entre altres qüestions.

El ple va donar compte de la constitució dels quatre grups polítics municipals que configuren el consistori i dels diferents portaveus municipals: Junts per Prats amb Jordi Bruch que exercirà de portaveu; Movem Prats, amb Montse Juvanteny de portaveu; ERC Prats amb Montse Boladeres i RAP amb Queta Bosch.

Així doncs, les regidories queden dividides entre els 7 regidors del govern municipal, després del pacte sorgit entre Junts per Prats i Movem Prats, de la següent forma: l’alcalde Jordi Bruch s’encarregarà de les àrees d’Urbanisme, Via Pública, Bon Govern, Ocupació i Empresa.

Jordi Batriu serà el primer tinent d’alcalde i gestionarà les àrees de Cultura i Turisme. Vanessa Gómez treballarà les regidories d’Hisenda, Educació i Sostenibilitat. Isaac Romero serà tercer tinent d’alcalde i s’encarregarà de les àrees de Comunicació, Participació, Igualtat, Fires i Festes. Josep Vilà s’ocuparà de les regidories d’Esports, Món Rural i Entitats.

Acció social, Comerç i Patrimoni seran gestionades per Montse Juvanteny, que també serà la segona tinent d’alcalde. I Ferran Chacón treballarà al capdavant de Joventut i Habitatge.

D’aquesta distribució doncs, sorgeixen per primer cop a l’Ajuntament de Prats les regidories d’Igualtat i Entitats, encapçalades per Isaac Romero i Josep Vilà, respectivament, i es recupera la de Participació que havia desaparegut en els últims mandats.

El ple també va aprovar amb els vots a favor de Junts per Prats, Movem Prats i RAP i l’abstenció d’ERC Prats les retribucions i els drets econòmics de l’alcalde i els regidors de la corporació. D’aquesta manera, l’alcalde, Jordi Bruch, tindrà una dedicació del 70%, l’equivalent a 12 pagues anuals per un import de 1.682,37€.

Vanessa Gómez, tindrà una dedicació del 30%, amb una retribució de 12 pagues anuals per import de 721,01€. Tant el regidor, Josep Vilà com Ferran Chacón tindran una dedicació del 20%, amb una retribució de 12 pagues anuals per import de 480,68€. Els regidors Jordi Batriu, Isaac Romero i Montse Juvanteny no tindran dedicació i cobraran per assistència a les juntes de govern i als plens.

També es va aprovar el règim d’indemnitzacions pels regidors i regidores: assistència al Ple: 40€, el doble que en l’anterior mandat; assistència a la Junta de Govern: 150€ i una indemnització mensual de 50€ per a cada grup municipal. En aquest punt la regidora del RAP, Queta Bosch, va sol·licitar que es poguessin equiparar les retribucions dels càrrecs electes que estan a l’oposició amb els que estan a govern. Jordi Bruch va remarcar que en aquest sentit, i per posar en valor la feina que es fa des de l’oposició, s’han doblat les dedicacions dels càrrecs que no estan al govern respecte l’anterior mandat.

Pel que fa el repartiment de càrrecs dins les institucions supramunicipals, Jordi Bruch i Montse Juvanteny seran els Vocals al Consell General del Consorci del Lluçanès, així com també a l’Assemblea General de la Mancomunitat d’Aigües de Merlès. Isaac Romero serà el representant del Consorci LOCALRET, mentre que el regidor Josep Vilà ho serà del Consell Esportiu d’Osona. Finalment, la representant de Consorci d’Osona de Serveis Socials serà Montse Juvanteny.  Aquest punt va prosperar amb els vots a favor de Junts per Prats, Movem Prats i RAP i l’abstenció d’ERC Prats.

Jordi Bruch serà el president del Consell Escolar Municipal de Prats. En seran membres la regidora d’Educació, Vanessa Gómez, i el regidor de Joventut, Ferran Chacón. Sobre aquest punt, ERC Prats va demanar la incorporació d’un representant de l’oposició en aquest òrgan. Per aquest motiu el punt es debatrà ens els propers plens, ja que Jordi Bruch va assegurar que hi ha uns estatuts aprovats per assegurar la proporcionalitat de tota la comunitat educativa representada i s’estudiarà la proposta. Tot i així l’alcalde va afegir que “el Consell Escolar no és un lloc on fer política”.

També es va establir el calendari de sessions plenàries i de Junta de Govern Local. S’estableix el tercer dimecres, no festiu, de cada dos mesos com a dia per a la celebració de les sessions ordinàries. A més, s’han passat als mesos imparells per no perdre el ple de l’agost fet que suposarà tenir un ple mes que en els darrers quatre anys, fomentant la salut i la qualitat democràtica. La Junta de Govern celebrarà les sessions cada 15 dies, el segon i quart dimecres de cada mes no festiu.

D’altra banda, també es van designar els membres que formen part de la Comissió Especial de Comptes. El formaran Jordi Bruch, com a president, Vanessa Gómez, com a representant de Junts per Prats, Montse Juvanteny, com a representant de Movem Prats, Montse Boladeres d’ERC Prats i Queta Bosch del RAP.