En benefici dels pradencs i pradenques ens pertoca confeccionar unes ordenances i un pressupost municipal 2022 que ens segueixi dibuixant el futur del nostre municipi. Des de Junts apostem per seguir mantenint una política de rebaixa d’impostos, sense que això comprometi les finances municipals. Volem prioritzar les inversions en tot allò que faci referència a la recuperació econòmica i l’ajuda a les persones més vulnerables.

 Aquests dos eixos han de permetre desenvolupar els projectes que tenim a tocar. La reforma del nou Teatre Orient, el projecte de la plaça Nova, renovar les ajudes a les  persones, establiments i empreses afectades per la pandèmia, seguir desplegant l’administració digital, polítiques d’igualtat i avançar cap a un poble més sostenible. 

XARXES SOCIALS

@JuntsperPrats

@juntsperprats

@JuntsPerPrats