Des de gener que no s’ha celebrat cap Ple. Tot i això, ERC Prats, des del primer dia, ens hem posat a disposició de l’Equip de Govern, hem seguit participant a les reunions on se’ns ha convidat i hem fet diferents propostes destinades a encarar les conseqüències de la pandèmia que ens afecta:

-17 DE MARÇ

Sol·licitàvem la modificació del calendari del contribuent, suspendre quotes de serveis no prestats, prorrogar llicències d’obres sense sobrecost, obrir línies d’ajuts a famílies, autònoms i empreses. Demanàvem l’elaboració i aprovació d’un PLA DE REACTIVACIÓ ECOMÒMIC LOCAL. 

-3 D’ABRIL

Vam insistir en la necessitat de reunir la Taula de Dinamització Econòmica i l’elaboració d’un Pla de reactivació econòmic local. I vam reclamar que es seguís amb el MERCAT DEL DIUMENGE pel que suposava en el manteniment de l’activitat comercial.

-21 D’ABRIL

Publicàvem un article a La Rella “Sumem per un pla de reactivació econòmica” on exposàvem que, davant la crisi sanitària, social i econòmica que vivim, calia sumar esforços. Insinuàvem algunes mesures com l’ajut a lloguers de locals que van haver de tancar, crear una partida extraordinària del Pressupost 2020 , dissenyar una estratègia per reactivar el comerç local i impulsar el Programa de salut comunitària.

-25 D’ABRIL

En una reunió de tots els Grups Municipals, vam reiterar-nos la necessitat d’elaborar un Pla de reactivació econòmic local i dotar-lo econòmicament. L’opció que plantejàvem era que l’Equip de Govern es repensés la inversió en la compra de Ca l’Andreuet (recordem: 210.000€ aquest any 2020, 105.000€ el 2021 i 105.000€ el 2022) i que aquests diners es destinessin a la dinamització econòmica, que hauria de contemplar ajudes directes a empreses, industrials, bars i restauració, autònoms i famílies vulnerables. 

-4 DE MAIG

Valorant, reconeixent la feina que es fa i mantenint, per descomptat, el “Prats sofà”, proposem iniciar una fase diferenciada centrada en l’acció econòmica i social del poble. Vam plantejar-hi alguns exemples com posar en coneixement el comerç local, treball dels productors, xerrades sobre economia de proximitat, teletreball, desenvolupament rural, cooperativisme, com prevenir la violència masclista, valoritzar el CAP i també les entitats locals, etc.

La nostra voluntat és sumar perquè la situació requereix destinar-hi conjuntament l’esforç. Seguim a disposició de l’Equip de Govern i dels veïns.

Agraïm, tantes vegades com calgui, la feina i la dedicació del personal sanitari i dels Serveis Socials.