Durant les darreres setmanes, s’han portat a terme diferents iniciatives en matèria d’infància i joventut. Per una banda, el jovent pradenc de 15 i 16 anys i les seves famílies han rebut unes sessions d’orientació acadèmica i professional per acompanyar-los en la presa de decisions sobre el seu futur. També, el Consorci del Lluçanès ha editat una guia de l’oferta educativa de postobligatòria a prop del Lluçanès.

Paral·lelament, continuem amb el programa CUEME de cultura emprenedora a l’escola. Les dues escoles de primària ja han creat les seves cooperatives escolars i aquests dies han exposat els projectes a l’ajuntament. Són iniciatives i recursos molt necessaris per al jovent i les famílies del nostre poble i que creiem que cal seguir fomentant.

XARXES SOCIALS

 @movemprats

 @movemprats

 @MoPrats