L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha obert una borsa de personal dinamitzador sociocultural. Es tracta d’un contracte temporal parcial de 20 hores setmanals.

Les funcions a desenvolupar inclouen: Vetllar pel correcte funcionament del Casal del Jovent, encarregar-se de la dinamització sociocultural i foment de la participació de diferents col·lectius, entitats i joves. Planificar, organitzar i gestionar activitats, programes i projectes destinats a joves que es desenvolupin al Casal del Jovent, sol·licitar i tramitar les subvencions de joventut i les de comerç i coordinar-se i donar suport al tècnic de joventut, entre d’altres.

Podeu consultar la resta de funcions i requisits a les bases de la convocatòria.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès des del dimecres 19 de gener i fins el dilluns 7 de febrer de 2022.

El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs i constarà d’un exercici de coneixements de català (els aspirants que no hagin acreditat la titulació), una prova, la valoració de mèrits i finalment l’entrevista personal.