Aquesta setmana ha començat a treballar el nou agutzil i cap de brigada de Prats de Lluçanès, Lluís Cornellas. Una plaça que ocupa per haver obtingut la millor puntuació a la convocatòria pública celebrada entre els mesos de novembre i febrer.

L’alcalde Jordi Bruch i els treballadors de la brigada ja s’han reunit per establir les línies de treball i també s’ha trobat amb Llorenç Vall, agutzil fins el setembre de l’any passat.

Entre les tasques a desenvolupar, l’agutzil realitzarà notificacions d’actes administratius, encàrrecs, controlar les instal·lacions, edificis municipals i averies dels serveis públics, supervisar el bon funcionament dels equipaments municipals, de l’enllumenat públic i de la via pública en general (senyalització viària iestat dels carrers, entre d’altres) i informar sobre les anomalies als responsables oportuns.

Lluís Cornellas també exerceix des d’inicis d’aquesta setmana com a cap de brigada i entre les seves tasques ha de distribuir, controlar, coordinar, comunicar les accions a realitzar i vetllar per la seguretat i salut en matèria de prevenció de riscos laborals del personal de la brigada, entre d’altres.