Aquest dimecres a la tarda, l’equip de govern es va reunir amb el veïnat, establiments i persones que tenen locals o pisos a la plaça Nova. En aquesta primera trobada es va traslladar al veïnat de la zona la voluntat de l’equip de govern de fer un replantejament a la plaça, per tal de disminuir-ne les barreres arquitectòniques i convertir-la en un espai més amable. De fet, en els pressupostos d’enguany hi consta una partida de 24.000 euros per poder redactar el projecte.

Després d’aquesta primera trobada amb el veïnat se seguirà amb un procés participatiu que s’anunciarà properament perquè es puguin recollir el màxim d’idees de les persones i esdevingui un renovat punt neuràlgic del poble. D’aquesta manera, s’encara aquesta nova transformació de l’espai públic seguint promovent la participació.