El ple de l’Ajuntament de Prats d’aquest mes de novembre va aprovar un pressupost de 4.011.571 euros pel 2022 per fer front a la realitat social i econòmica i en millores del patrimoni municipal en forma d’inversions amb una partida d’1.495.651 euros. Els comptes per l’any 2022 es van aprovar amb el suport de Junts per Prats i Movem Prats i els vots en contra d’ERC i el RAP.

Tal com va explicar l’alcalde, Jordi Bruch, s’ha treballat per presentar uns comptes municipals fidels a la realitat del municipi per seguir treballant per un poble actiu: “Són uns pressupostos ambiciosos que van amb concordança amb les taxes aprovades el mes passat. L’objectiu és disminuir la pressió fiscal a la ciutadania i empreses del poble.”

La construcció del nou teatre és la inversió més destacada del pressupost on s’hi destinarà 1.214.617 euros.  Entre les altres partides hi consta l’ultim pagament de la compra de la Farmàcia Vella que es va acordar pagar amb 3 anualitats per valor de 105.000 euros, 26.000 euros per ajuts al teixit empresarial o 6.000 euros d’ajuts en habitatge.

A més, s’augmenta en un 20% la partida dels pressupostos participatius i s’hi destinarà un total de 14.000 euros. També s’ha contemplat una partida de 15.000 euros que es destinarà a la futura oficina de turisme.

Des del grup d’ERC Prats, la regidora Montse Boladeres va declarar que s’ha de destacar un increment del pressupost del 50%, centrat en inversions com el Teatre Orient o la Farmàcia Vella.

Entre les seves propostes, van explicar que els agradaria fer uns pressupostos participatius més ambiciosos que incloguessin les grans inversions. També van explicar que els semblava insuficient una partida de 26.000 euros destinada a ajuts per a empreses i comerços i que creuen necessari l’impuls del pla de reactivació econòmica. Així mateix, els van semblar insuficients les partides destinades a habitatge, al programa de memòria històrica o a la millora de les instal·lacions esportives.

Des del RAP, la regidora Queta Bosch, es va mostrar sorpresa per la quantia d’inversions: “Em sobta l’endeutament de l’ajuntament del 70,6% i també ens sobta no tenir encara el projecte de Ca l’Andreuet”.

Entre els altres punts de la sessió, es va aprovar per unanimitat el primer Pla Intern d’Igualtat. Segons va exposar el regidor d’Igualtat, Isaac Romero, el document neix del compromís del consistori amb les polítiques de gènere i amb el propòsit de promoure la igualtat d’oportunitats entre tota la plantilla i també contribuir a la sensibilització i a la transformació social.

També va prosperar l’aprovació del Pla Local de Salut, creat des del grup motor que identifica els reptes principals i estableix les accions que es duran a terme durant els propers quatre anys, en matèria de salut pública. Els dos plans es mantindran en un període d’exposició pública durant un termini de 30 dies.

D’altra banda, es va aprovar la modificació de relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb la modificació del lloc de treball de dinamitzador sociocultural-agent cívic a dinamitzador sociocultural i la incorporació d’una prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal dels càrrecs electes.

Així mateix, també va prosperar la modificació del conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament, amb la incorporació del teletreball pels treballadors de les oficines de l’Ajuntament. La mesa de negociació va acordar realitzar dos dies de teletreball, sempre que el lloc de treball ho permeti i no requereixi presencialitat.

També es va aprovar modificació de crèdit 06/2021 per valor de 97.305,46 euros amb despeses vinculades a l’àrea de serveis socials i costos de manteniment de diverses instal·lacions. També es va delegar la gestió de les beques esportives al Consorci del Lluçanès.

Es van presentar cinc mocions. Una moció conjunta de tots els grups municipals en relació a la nova normativa de l’impost de la plusvàlua que impedeix continuar liquidant aquest impost. La moció exigeix a l’Estat crear un fons extraordinari per a compensar la pèrdua d’ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals.

Des del grup d’ERC Prats es va presentar la moció pel traspàs real de Rodalies a la Generalitat, per tal d’exigir la inversió infraestructural pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat. Va ser aprovada per unanimitat.
El RAP per la seva banda va presentar tres mocions. La primera en defensa de la llengua catalana, per refermar el compromís de l’Ajuntament amb l’ús i promoció del català va ser aprovada per unanimitat.

Una segona per tal de garantir accessos segurs al poble. La proposta no va prosperar, l’alcalde Jordi Bruch ho va argumentar així: “Hem estat mantenint reunions amb la direcció general de carreteres de Generalitat. No podem acabar votant una moció d’un tema que fa dos anys que hi estem treballant, per això hi votarem en contra.”

I una darrera moció per la creació d’un pla Local de Transició Energètica 2022-2030 que va ser retirada de l’ordre del dia, ja que Bruch va al·legar que actualment el consistori ja forma part del Pla Estratègic Osona Eco Transició i al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que treballen en la mateixa línia.

Finalment, a l’apartat de precs i preguntes, el grup d’ERC va preguntar sobre l’acte dels 856 dies de govern, entre altres. Pel que fa al RAP va demanar per la situació de l’oficina dels Mossos o els ajuts per a la retirada d’amiant, entre d’altres.

Recupera la sessió del ple aquí.