Fins al 16 d’octubre està oberta la consulta pública prèvia a l’aprovació d’aquesta nova regulació que té entre els seus objectius regular una taxa per al servei de drets d’examen i participació en els processos de selecció que organitzi l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.

La ciutadania pot fer les seves aportacions al correu electrònic ajuntament@pratsdellucanes.cat o a través d’instància genèrica.

El text és portarà a aprovació inicial el proper ple municipal.