La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la Covid-19 i protegir la salut de la població.

Aquestes mesures, que duraran un període de 15 dies, entraran en vigor a partir d’aquest divendres 16 d’octubre.

Entre les principals mesures, hi ha el tancament de bars i restaurants i la limitació de tota l’activitat comercial en un 30%. Alhora, el govern remarca la importància que la ciutadania limiti els contactes tant com sigui possible al seu grup de convivència i que les empreses optin pel teletreball.

Activitats socials

 • L’activitat social i els desplaçaments fora del domicili s’han de reduir al màxim possible. El contacte social s’ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
 • Continuen prohibides les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.
 • No poden participar en trobades i/o reunions persones amb símptomes de COVID-19 ni que estiguin en aïllament o quarantena.
 • S‘han de mantenir i extremar les mesures de protecció: mascareta, distància i rentat de mans.

Comerços i centres comercials

 • Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l’habitual. Si no és possible, només s’hi permet l’accés d’un sol client.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.
  En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.

Hostaleria i restauració

 • Una de les principals mesures és el tancament de bars i restaurants durant quinze dies. Aquests establiments només podran servir menjar a domicili o per emportar-se.
 • Es redueix al 50% l’aforament als espais comuns dels hotels.

Activitats culturals i recreatives

 • Als espectacles d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions l’aforament es redueix al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire lliure. S’han de preassignar els seients i cal portar un registre d’assistents. L’horari de tancament s’estableix a les 11 de la nit.
 • La biblioteca i l’arxiu es mantenen oberts.
 • Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 8 del vespre.
 • S’han tancat les pistes esportives sense control d’accés: el parc de calistènia, la pista dels Països Catalans i l’Skatepark.

Esport

 • Es redueix l’aforament al 50% a les pistes de tennis i pàdel de Prats.
 • Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.
 • S’ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals.

Àmbit laboral i professional

 • Cal prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques.
 • Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària…
 • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • L’ús de mascareta és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior. No és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.

Àmbit educatiu

 • Es mantenen les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar.