A partir de demà dissabte 4 de setembre i fins al 23 de setembre està oberta una borsa de personal de neteja per treballar a l’Ajuntament de Prats. La borsa forma part dels plans d’Ocupació finançats per la Diputació de Barcelona.

Les funcions a desenvolupar, entre d’altres, són escombrar, fregar, treure la pols i deixar, en general, en condicions d’ús els espais municipals que tingui assignats. S’ofereix un contracte temporal de 37,5 hores setmanals.

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès fins al 23 de setembre.

El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs que constarà d’aquestes fases: exercici de coneixements de català (els aspirants que no hagin acreditat la titulació), prova teòrica, valoració de mèrits i entrevista personal.

Les bases de la convocatòria es poden consultar en aquest enllaç.