El proper 22 de setembre de 2022, a 2/4 de 10 del matí, a la seu de l’Audiència Provincial de Barcelona, es realitzarà en sessió pública el sorteig per al bienni 2023-2024 dels candidats a Tribunal de Jurat. Per aquest motiu, s’exposa al públic el cens electoral vigent a 1 d’agost de 2022 de Prats de Lluçanès, per tal que les persones interessades el puguin consultar a l’efecte de presentar reclamacions. Podeu consultar si consteu en aquest cens i si les vostres dades són correctes entre el 13 i el 21 de setembre de 2022 a les oficines municipals de l’Ajuntament.

La Llei orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat estableix a l’article 13 la realització per part de les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral d’un sorteig a cada província dins els últims quinze dies del mes de setembre dels anys parells, amb l’objectiu d’establir la llista biennal de candidats a jurat.

El fet que hàgiu estat inclosos en la llista provisional de candidats a jurats resultant del sorteig, significa que els dos propers anys podreu ser seleccionats per formar part del jurat per a un judici concret; en aquest cas, sereu informats oportunament. Si rebeu una citació, és obligatori que acudiu al lloc que s’hi indiqui i només es pot recórrer per sortir de la llista de candidats al·legant causes justificades.

El Tribunal del Jurat és una institució democràtica que fa possible que els ciutadans participin directament en l’Administració de justícia, i és una peça bàsica en la reforma de la justícia penal.

Trobareu més informació sobre el Tribunal de Jurat en aquest enllaç.