Des del 15 de març es permet el desplaçament entre comarques sempre que es viatgi sol o amb el grup de convivència o grup bombolla.

Segons el Departament d’Interior, és recomanable dur el certificat d’autoresponsabilitat i indicar el motiu del desplaçament.

Per demostrar que es conviu amb la persona amb la qual es viatja a una altra comarca compartint el mateix cotxe, els Mossos d’Esquadra, a més, poden demanar un document que ho acrediti. Per exemple, el DNI, el llibre de família o també el voltant de convivència que expedeixen els ajuntaments. Aquest volant que es pot sol·licitar gratuïtament a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a través del següent enllaç demostra on i amb qui està empadronada una persona.

Per sol·licitar-lo cal estar empadronat a Prats de Lluçanès i ser major d’edat.