Prats de Lluçanès. Autor: Jordi Mas

Aquest dimarts 23 d’octubre s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Prats de Lluçanès, essent aquest ja d’aplicació a partir d’avui.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar el POUM el 9 d’octubre de 2015, però va supeditar-ne la publicació a un Text refós amb un seguit de prescripcions i incorporacions. La Comissió va donar conformitat al Text refós el passat 12 de juny del 2018.

Aquest instrument urbanístic ha de millorar la normativa vigent fins ara, que venia derivada d’un conjunt de normes de plantejaments urbanístics anteriors conegudes com a “Normes Subsidiàries de Planejament”.

En aquest enllaç podeu accedir a tota la documentació referent al POUM de Prats de Lluçanès.

Consulteu l’anunci publicat al DOGC.