Aquest dimecres al vespre s’ha celebrat la sessió telemàtica de retorn per explicar els resultats de la primera fase del procés de participatiu “Fem el teu Teatre” que ha recollit una vintena de propostes fetes per la ciutadania i entitats sobre com han de ser els usos i forma del nou Teatre Orient de Prats. Podeu recuperar la sessió completa en aquest enllaç.

L’alcalde i regidors i tècnics de Cultura i Participació van conduir la sessió per presentar el buidatge de les propostes que entitats i ciutadania van aportar durant els mesos de març, abril i maig. Tal com van exposar, el buidatge es va fer seguint tres línies principals: la fisonomia del teatre, els usos i els aspectes tècnics més valorats.

Pel que fa a la fisonomia del teatre, la proposta amb més vots, un 28%, ha estat la de mantenir la fisonomia original del teatre, és a dir, conservar els elements patrimonials de l’equipament. Un 61% no van opinar sobre aquesta qüestió. Un 5% de les persones van escollir que calia renovar el teatre amb una fisonomia moderna i un 6% els convencia més la convivència entre els elements històrics i moderns.

Pel que fa als usos, un 63% de les persones i entitats opten perquè el seu ús sigui cultural multidisciplinar, un 31% que sigui explícitament teatral i un 6% com a sala polivalent. A més, del 94% que representa l’ús únicament cultural, sigui multidisciplinar o exclusivament teatral, un 27% expressa explícitament la voluntat que no esdevingui una sala polivalent.

I finalment, els aspectes tècnics més valorats segons les aportacions fetes són: la sonorització (20%), la il·luminació (9%), un escenari gran i profund (8%), la seguretat (9%) i les cadires retràctils (9%).

Per tant, pel que fa a les propostes d’usos serà un equipament on hi tindran cabuda totes les formes culturals: música, teatre, circ, exposicions artísitques, monòlegs, activitats d’oci, cursos de teatre i formació cultural, xerrades i conferències, cinema, balls de saló, centre social i centre d’interpretació del teatre i espai per a propostes professionals així com amateurs i locals.

L’alcalde Jordi Bruch va remarcar que el teatre serà del i pel poble que se l’ha de sentir seu i per això hi és tan important la participació. És per això que les propostes ja es van incloure en el plec de clàusules tècniques perquè tots els equips redactors ho tinguessin present. Trazia, l’empresa adjudicatària per la redacció del projecte, les plasmarà en un avantprojecte del que ha de ser el nou equipament cultural al mig del poble.