Des de l’Agència de Residus de Catalunya s’informa de diversos consells pràctics per tal de prevenir i gestionar els residus durant el desconfinament.

En primer lloc, ara més que mai, cal evitar el consum compulsiu i innecessari. Convé organitzar les compres sense acumular més del necessari, ja que l’abastiment bàsic està garantit. Es recomana triar els productes procurant reduir envasos i embolcalls, així com portar el cabàs, el carretó o bosses reutilitzables per fer les compres. Sempre que es pugui, recomanem reparar a casa els productes avariats o guardar-los per a reparar-los més endavant.

Cal minimitzar el consum d’elements d’un sol ús, si hi ha alternativa disponible en elements reutilitzables. Especialment, prioritzar la utilització de mascaretes d’ús personal reutilitzables i limitar l’ús de guants d’un sol ús a favor de l’aplicació de solucions alcohòliques o gels de desinfecció.

És molt important fer una correcta gestió de les mascaretes, els guants, les tovalloletes, compreses o bolquers i qualsevol altre tèxtil sanitari, dins una bossa de plàstic perfectament tancada, com a fracció resta; en cap cas es poden llençar aquests residus al vàter.

Aquests residus es recullen en una bossa a part, ben lligada al costat del cubell els dies de recollida de la fracció orgànica i també els dies de rebuig, però mai es poden dipositar a la fracció multiproducte.

No es poden abandonar mascaretes i guants a la via pública o el medi. Depositar-les preferiblement a la fracció resta. Intentar evitar depositar-les a les papereres de la via pública, tret en casos excepcionals, ja que amb el vent i altres factors aquests residus poden dispersar-se i acabar a la via pública, i per tant, generar un risc per als vianants.

En el cas dels establiments comercials, cal facilitar als clients recipients identificats a la sortida per a dipositar els guants i mascaretes d’un sol ús, preferiblement amb tapa i pedal amb l’objectiu d’evitar la seva dispersió.

És important evitar la presència innecessària de bosses al carrer, recollir els cubells o bujols porta a porta buits amb celeritat i netejar els cubells després de cada ús.

Com a recomanació general, cal extremar la neteja, no deixar residus al carrer, ni tan sols dins de bosses o cubells, excepte en el temps que sigui estrictament necessari pel sistema de recollida.