Centre d’estudis del Lluçanès

    122

    Passeig del Lluçanès, s/n
    617 788 121
    fxcortada@gmail.com

    El Centre d’Estudis del Lluçanès, entre d’altres activitats, ha editat revistes, llibres, ha organitzat conferències i exposicions, ha inventariat i catalogat arxius familiars i municipals, i ha participat en cursets d’àmbits molt diversos. Tot, amb un objectiu molt clar: la recuperació i difusió del patrimoni cultural i social de la comarca.