El Consorci del Lluçanès, en col·laboració amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, porta a terme el projecte Fórmula Jove. Aquest programa consisteix a oferir l’oprtunitat de retorn o incoporació al mercat de treball dels joves del Lluçanès a través de formació transversal i específica juntament amb pràctiques professionals.

Els cursos de formació que es realitzaran són dos, de Dependent de comerç i de Manteniment d’espais i infraestructures.

El projecte va destinat a joves de 16 a 24 anys i compta amb 15 places. La formació es desenvolupàrà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, a Prats i es combinaran les seccions de formació amb les pràctiques professionals. Les pràctiques es podran realitzar en empreses i entitats dels diferents municipis del Lluçanès. Els horaris de les pràctiques seran flexibles, en funció als horaris de les empreses.

Per més informació i inscripcions podeu adreçar-vos a les oficines de l’Ajuntament o bé al Consorci del Lluçanès.