A finals del mes de gener, es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra. Aquesta norma estableix un sistema extrajudicial, acotat en el temps, voluntari i sense cost addicional per al consumidor, per tal de facilitar el procediment de retorn dels imports cobrats indegudament per les entitats bancàries als seus clients.

El passat dijous, 26 de gener, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar una moció en defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules terra, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el tràmit de la reclamació.

En aquesta línia, la Diptuació de Barcelona ha orientat l’activitat del Dia Mundial del Consumidor 2017, que es commemora el dimecres 15 de març, envers una campanya comunicativa per presentar a la població les mesures han consensuat el conjunt de serveis públics de consum de la Xarxa Local de Consum per donar suport a les persones perjudicades.

Model de reclamació

Aquest model de reclamació recull tota la informació necessària per a presentar un escrit davant les entitats financeres.

Recomanacions als afectats

Sempre que aneu a negociar amb la vostra entitat financera algun aspecte relatiu al contracte hipotecari, a conseqüència de la complexitat del tema, us recomanem que demaneu sempre documentació escrita i us assessoreu per persones expertes. Sempre podeu contactar i demanar informació al servei públic de consum de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès o a alguna associació de persones consumidores. Especialment si teniu dificultats per identificar si la vostra hipoteca conté una clàusula terra o si us resulta complicat el procediment establert.

Us podeu descarregar el tríptic informatiu AQUÍ.