El concurs de presentació de sol·licituds per organitzar les barres de bar de la Nit del Cap d’Any a Prats ja està obert. El regidor de Festes, Jordi Batriu, explica que el concurs públic està obert per a totes les entitats i associacions amb l’objectiu d’aconseguir una bona revetlla de Cap d’Any el 31 de desembre.

Entre les condicions s’estableix respectar i donar compliment de les mesures de salut pública per la contenció de la Covid-19. A més de disposar d’un punt lila a la barra o punt lila a part per la prevenció d’agressions sexuals en espais d’oci. En cas de no disposar de formació, se’n facilitarà per part de l’Ajuntament.

Les sol·licituds es poden presentar fins el proper 9 de desembre, dia inclòs, a les oficines de Cal Bach i registrar-les. Aquí també s’hi haurà d’acompanyar un memòria amb els criteris a tenir en compte a l’hora de l’adjudicació.

Podeu consultar les condicions del concurs i el model de sol·licitud en aquest document.