Es publiquen els resultats de l’exercici teòric/pràctic realitzat el dia 16 de setembre per participar en la selecció d’una borsa de treball per la contractació de mestre d’educació infantil.

Pots consultar els resultats aquí.

Els aspirants que han obtingut menys de 5 punts en l’exercici queden exclosos del procés selectiu