L’Ajuntament de Prats convoca el concurs per una plaça de personal d’agutzil i cap de brigada municipal.

Entre les tasques a desenvolupar, es requerirà realitzar notificacions d’actes administratius, encàrrecs, donar suport administratiu al personal administratiu i tècnic de l’ajuntament, controlar les instal·lacions, edificis municipals i averies dels serveis públics, supervisar el bon funcionament dels equipaments municipals, de l’enllumenat públic i de la via pública en general (senyalització viària, estat dels carrers, etc.), informant sobre les anomalies als responsables oportuns.

La persona que cobreixi el lloc de treball també haurà d’exercir de cap de brigada; distribuir, controlar, coordinar, comunicar les tasques a realitzar i vetllar per la seguretat i salut en matèria de prevenció de riscos laborals del personal de la brigada, entre d’altres.

Les persones interessades poden presentar sol·licituds fins el dilluns 16 de desembre de 2019.

Podeu consultar les bases completes de la convocatòria aquí.