L’Ajuntament de Prats obre una borsa de treballador/a familiar al centre de dia SAIAR Bonasort de Prats de Lluçanès. Es tracta d’un contracte temporal, a jornada parcial.

Les funcions del lloc de treball es basen en assistir i atendre les persones usuàries del Centre de Dia en la realització de les activitats de la vida diària, efectuant aquells treballs encaminats a la seva atenció personal i al seu entorn. Podeu consultar les funcions concretes a les bases de la convocatòria.

El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs que constarà de les següents fases: exercici de coneixements de català (els aspirants que no hagin acreditat la titulació), prova teòrica, valoració de mèrits i entrevista personal.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, a partir del 23 de febrer i fins al 22 de març, inclòs.

Podeu consultar l’estat de la convocatòria a la secció d’Oferta Pública de l’Ajuntament de Prats.