L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha celebrat, aquest dimarts, de forma telemàtica, una sessió extraordinària del Ple municipal per tractar diverses qüestions relacionades amb el poble.

Adjudicació de les obres de reforma de l’enllumenat

La sessió ha començat amb l’aprovació de l’adjudicació del contracte per a les obres de reforma de l’enllumenat del poble per un import total de 885.829,77 euros (IVA inclòs) a la mercantil Nergy Global Service, S.L. El projecte preveu el canvi de les 700 lluminàries de tot el municipi per llums leds, l’adequació dels quadres elèctrics i la substitució del cablejat malmès. A més, l’empresa oferirà un servei de manteniment de 5 anys de les instal·lacions realitzades.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat (vots favorables de Junts per Prats, ERC Prats i Movem Prats).

Licitació de les obres per a la instal·lació fotovoltaica al pavelló municipal

El segon punt a tractar ha estat la licitació de les obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la teulada del pavelló municipal de Prats de Lluçanès. El projecte preveu una despesa de 361.729,49 euros.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat (vots favorables de Junts per Prats, ERC Prats i Movem Prats).

Adhesió prorroga ACM subministrament elèctric

El tercer punt ha proposat la prorroga del contracte pel subministrament d’energia elèctrica dels punts de titularitat de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per una durada de dotze mesos.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat (vots favorables de Junts per Prats, ERC Prats i Movem Prats).

Aprovació acord marc subministrament de gas natural

El quart punt ha votat la pròrroga del contracte pel subministrament de gas natural dels punts de titularitat de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per una durada de dotze mesos.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat (vots favorables de Junts per Prats, ERC Prats i Movem Prats).

Delegació dels ajuts per l’esport a col·lectius vulnerable al Consorci del Lluçanès

El cinquè punt ha proposat delegar la gestió dels ajuts per l’esport a col·lectius vulnerables al Consorci del Lluçanès. El recurs és d’un import de 4.000 euros per l’anualitat 2023. Així, el Consorci es farà càrrec de:

– Redactar i publicar les bases de subvenció i la convocatòria.
– Realitzar la concessió dels ajuts en compliment a les bases i la convocatòria, així com la normativa de subvencions.
– Realitzar les comprovacions necessàries per a les concessions i el pagament dels ajuts concedits.
– Qualsevol funció per garantir satisfactòriament la gestió del recurs, amb compliment a la normativa establerta.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat (vots favorables de Junts per Prats, ERC Prats i Movem Prats).

Modificació normes de funcionament de l’escola bressol

El sisè punt a tractar ha estat la modificació de les normes d’organització i funcionament de l’escola bressol municipal La Pitota per tal d’incloure algunes modificacions puntuals, aprovades amb anterioritat pel Consell Escolar.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat (vots favorables de Junts per Prats, ERC Prats i Movem Prats).

Festes locals 2024

El setè punt a debatre ha fixat els festius locals de Prats de Lluçanès per al període del 2024. Així, s’ha proposat com a festius locals el dilluns 22 de gener, diada de Sant Vicenç, i dimarts 25 de juny, amb motiu de les Festes de Sant Joan i els Elois.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat (vots favorables de Junts per Prats, ERC Prats i Movem Prats).

Aprovació compte general 2022

L’últim punt del Ple ha presentat l’aprovació del compte general de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès referent a l’any 2022.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat (vots favorables de Junts per Prats, ERC Prats i Movem Prats).

Recupera aquí la sessió plenària del dimarts, 1 d’agost de 2023.