El ple telemàtic de l’Ajuntament de Prats d’aquest mes de març ha aprovat les bases per donar subvencions per a rehabilitar habitatges desocupats que es destinin a lloguer al poble aquest any 2021. L’objectiu, tal i com ha exposat l’alcalde Jordi Bruch és incentivar que els habitatges buits es posin a lloguer per tal de dinamitzar el parc d’habitatges desocupats.

Les bases han estat aprovades amb dues esmenes a proposta del grup d’ERC. Concretament, s’estableix que en les obligacions dels beneficiaris, el contracte d’arrendament és per un període d’un any i que la subvenció quedarà rescindida en cas que el propietari finalitzi el contracte.

S’hi destinaran 6.000 euros del pressupost municipal, 1.000 més que en l’edició de l’any passat. Hi podran accedir totes les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’habitatges ubicats al municipi de Prats de Lluçanès que hagin reformat un habitatge per llogae-lo i l’hagin arrendat durant aquest any. L’import màxim previst per a cada actuació és de 500 euros amb un màxim d’un immoble per propietari i no pot representar més del 15% de l’import total de la rehabilitació. Properament es donaran a conèixer els terminis de presentació de sol·licituds.

A la sessió també s’han aprovat la moció conjunta dels quatre grups polítics al consistori a favor del ple reconeixement dels drets de les persones Trans i en suport d’una llei Trans estatal. D’aquesta manera, s’insta al Govern espanyol a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura una llei estatal basada en el projecte elaborat pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans, que reconegui i garanteixi de manera integral i efectiva la igualtat de les persones trans.

El ple també ha aprovat la renovació del conveni del Centre de Dia Bonasort per l’any 2022 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès amb 14 places de servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural.

D’altra banda, ha prosperat la proposta d’acord referent a la modificació de crèdit 1/2021 per un valor de 66.206,99 euros, on s’inclouen canvis de partida de personal municipal, crèdits referents a la celebració de les eleccions del 14 de febrer i la construcció d’una tanca de fusta per a l’Escola Bressol La Pitota, entre d’altres.

Pel que fa el torn de mocions s’ha presentat una segona moció conjunta de tots els grups municipals per demanar la ratificació del tractat de la prohibició de les armes nuclears per part de Catalunya.

El grup d’ERC Prats ha presentat dues mocions en solitari, una per a la creació d’un cicle de cultura i activitats al centre del poble i una segona a favor de les entitats del municipi.

La primera moció ha prosperat amb el suport de tots els grups, amb una esmena per ratificar que es continuarà treballant i donant suport a l’equip de govern per a l’organització d’activitats culturals de dinamització que se celebrin al poble.

Així ho ha detallat el regidor de Cultura, Jordi Batriu, “entenem el sentit de la moció a línies generals però constatem i veiem que s’està duent a terme i es continuarà fent una programació cultural activa al centre del poble, se’ns fa difícil aprovar una cosa que ja hem anat fent fins ara”.

Pel que fa la segona moció, el regidor d’Entitats Josep Vilà ha declarat que el contacte entre les entitats i l’Ajuntament hi és. Vilà ha detallat que durant els últims mesos s’ha estat treballant per crear el portal d’entitats de Prats de Lluçanès que properament es podrà consultar. També s’activarà un canal de whatsapp per facilitar la comunicació directa amb totes les entitats i associacions. A més s’ha fet una radiografia per analitzar les entitats més perjudicades per la pandèmia i s’ha aprovisionat a totes elles del material sanitari per reiniciar les seves activitats, entre d’altres accions. La moció no ha estat aprovada, ha comptat amb els vots a favor d’ERC i el RAP i en contra de Junts per Prats i Movem.

El RAP ha presentat una moció per a dinamitzar el Museu Soldevila i convertir-lo en centre d’interpretació dedicat a la figura de Miquel Soldevila. El regidor de Cultura, Jordi Batriu, ha explicat que el model proposat a la moció no és el que l’equip de govern té pensat aplicar a l’espai: “Coneixem multitud de centres d’interpretació a Catalunya que no han aconseguir un resultat òptim, no repetirem un model de no èxit. En aquest espai li convé una aposta viva, emergent i més arriscada com la de fer residències artístiques i posar en valor la casa museu.” La moció no ha estat aprovada, ha comptat amb els vots a favor del RAP i ERC i en contra de Junts per Prats i Movem.

Finalment, a l’apartat de precs i preguntes, el grup ERC Prats ha volgut deixar constància que s’oposen a les actuacions de Ca l’Andreuet, també han preguntat si s’han fet al·legacions respecte l’ampliació de la planta de compostatge de Fumanya i si hi ha novetats respecte el projecte de masoveria urbana.

El RAP ha demanat al voltant de la licitació del Teatre Orient, els problemes d’incivisme i també ha al·legat una manca de visió global en el projecte de Ca l’Andreuet.

Recupera la sessió del ple aquí.