Iniciem l’any reforçant l’atenció a les persones. Per una banda, des del centre de dia s’han ampliat els servies a les persones usuàries. S’han augmentat les hores de fisioteràpia i programat activitats terapèutiques específiques per aconseguir millorar l’atenció i la cura de les persones. Paral·lelament també s’ha diversificat l’activitat a l’Espai social de la gent gran, amb més propostes atenent l’opinió de les persones usuàries.

Des d’aquest mes de gener, al municipi disposem d’un nou servei d’orientació, atenció i suport a les famílies (SOAF). Els beneficiaris són els infants, adolescents i les seves famílies, des d’ara es dona l’atenció des de Prats mateix i s’eviten desplaçaments. És important la proximitat dels serveis a la ciutadania, per això treballem perquè cada vegada aquests siguin més.

XARXES SOCIALS

 @movemprats

 @movemprats

 @MoPrats