L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha obert una borsa de personal de jardineria i peó de brigada. Es tracta d’un contracte temporal de 37,5 hores setmanals.

Les funcions del lloc de treball són tenir cura del manteniment de jardineria i espais públics municipals, aplicar tractaments fitosanitaris als espais verds, podar arbres i arbusts, realitzar tasques de manteniment als equipaments i instal·lacions municipals, realitzar tasques de neteja viària, reparar mobiliari urbà, entre d’altres. Podeu consultar la resta de funcions i requisits a les bases de la convocatòria.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a partir del 20 d’abril i fins el 10 de maig.

El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs i constarà d’un exercici de coneixements de català (els aspirants que no hagin acreditat la titulació), una prova, la valoració de mèrits i finalment l’entrevista personal.