L’alcalde de Prats de Lluçanès, Jordi Bruch, fa una crida per restringir la mobilitat a la via pública per evitar la propagació del coronavirus al municipi mitjançant un ban, que podeu llegir íntegrament aquí, fruit de la declaració de l’Estat d’Alarma.

Així s’informa que només es podrà circular a la via pública, quan sigui imprescindbile, per a les següents activitats:

  • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  • Assistència a instal·lacions sanitàries.
  • Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
  • Tornar al lloc de residència habitual.
  • Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
  • Per causa de força major o per situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.
  • Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Bruch recorda que tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.