L’Institut Nacional d’Estadística (INE), en el marc del programa d’enquestes dirigides a les llars, està elaborant l’Enquesta de Característiques Essencials de la Població i els Habitatges 2021. Amb aquesta finalitat ha seleccionat aleatòriament 300.000 habitatges de tot l’estat, entre les quals es troba el municipi de Prats.

Els objectius de l’Enquesta són, d’una banda, obtenir una estadística anual amb les variables bàsiques de la població, les llars i els habitatges. D’altra banda, facilitar l’elaboració d’enquestes a les llars que es puguin adreçar a submostres de l’Enquesta contínua de llars.

L’INE ha adjudicat les tasques de recollida de dades a l’empresa UTE Dephimática S.L. El personal d’aquesta empresa es posarà en contacte amb les llars de Prats amb l’objectiu d’omplir el qüestionari.

Les llars seleccionades rebran una carta amb la comunicació per a participar en l’enquesta on s’inclou informació sobre el qüestionari, una adreça d’internet per omplir-lo, una contrasenya per accedir-hi i, a més, hi haurà un número de telèfon gratuït i l’adreça de correu electrònic per resoldre qualsevol dubte o consulta.