Dissabte 25 de juliol se celebrarà una nova edició de la Mostra Gastronòmica del Lluçanès, el TastaQmarca. L’Ajuntament de Prats ha aprovat les bases amb les condicions que regeixen el concurs per adjudicar les barres del concert que tindrà lloc durant aquesta edició de la mostra.

Hi poden participar les entitats i associacions que tinguin per objecte l’àmbit del municipi de Prats de Lluçanès.

Les sol·licituds acompanyades d’una memòria amb els criteris a tenir en compte a l’hora de l’adjudicació es presentaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès fins el dimecres 8 de juliol.

Consulta les bases completes