L’eruga perforadora del pollancre ha afectat 5 arbres més del municipi. Per aquest motiu, es va procedir a tallar dos pollancres situats a l’avinguda Pau Casals, al costat de les pistes de petanca, i tres situats al pati de l’institut. L’Ajuntament, un cop valorada l’afectació per part de l’equip tècnic, va prendre aquesta determinació per evitar la possible caiguda dels pollancres.

Aquest lepidòpter amb aspecte de vespa, fa la seva posta a la part baixa del tronc per, un cop nascuda l’eruga, introduir-se dins dels arbres tot fent galeries circulars ascendents.

Tot i haver-hi tractament, l’estat avançat de l’afectació, fa que la tala sigui necessària.

Per a més informació feu clic aquí.