Consulta les respostes a les preguntes més freqüents sobre el coronavirus. Si tens algun dubte o vols formular una pregunta pots dirigir-te a l’Ajuntament a través del Canal de WhatsApp municipal (661 545 638) o al telèfon 93 856 01 00 en horari d’oficina de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda i els dimecres, també, de 3 a 8 de la tarda.

Última actualització: 27 de març de 2020

Sobre mobilitat

 • Em puc moure per Prats?

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada.

 • Puc entrar i sortir a la resta de municipis?

Sí, per a les activitats previstes com compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats. La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.

 • Hi ha algun certificat de mobilitat o document oficial que hagi de portar per anar a peu o amb cotxe?

Sí, s’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals en disposaran de còpies impreses. Els establiments comercials autoritzats a l’obertura i els centres de treball en facilitaran còpia impresa. És vigent des del dilluns dia 23 de març a les 12 de la nit.

 • Puc anar a la meva segona residència?

No està permès.

 • Puc anar a la meva segona residència si la meva parella hi té la residència habitual?

Només pot anar qui tingui la residència habitual

 • Puc anar a caminar o passejar individualment mantenint distàncies preventives pel bosc o camins rurals?

No.

 • Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si està a prop com allunyada del meu domicili?

Sí, entenent que es tracta d’atendre un menor. No està permesa l’entrada o sortida en el cas dels municipis on hi ha decretat confinament (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí).

 • Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?

Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o fer la comprar per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.

 • Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc?

Si és imprescindible fer-ho per prescripció de professional sanitari o social, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional.

 • La gent pot sortir al carrer i comprar?

Només per les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment serà la mínima i imprescindible per realitzar la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

Recordeu que hi ha diversos establiments del poble que ofereixen el servei de compra a domicili. 

 • Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?

S’autoritza comprar productes (aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat) respectant les mesures per minimitzar els contactes, i doncs de forma preferent al propi municipi i a prop del domicili.

 •    Puc anar a veure familiars, amistats o veïnat a casa seva? 

Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte, i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres. També per la recollida de menors d’edat en els domicilis de persones progenitores o tutores, inclòs règim de custòdia compartida o similar.

 • Puc visitar familiars dependents?

Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic.

 • Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

 • Puc portar els infants al parc?

No.

 • Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

 • Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la per elles mateixes?

Sí, però quan l’hi porteu, no hi pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres.

 • Puc baixar les escombraries?

Sí. Recordeu els consells preventius per seguir fent una recollida òptima dels residus al poble.

 • Puc baixar les escombraries del meu veí o veïna?

Sí, però sense tenir-hi contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

 • Per què no puc anar a veure els avis i passar la tarda amb ells?

Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentin acompanyats i compra si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic), però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

 • Podem estar als espais comunitaris de l’edifici on vivim?

No, atès que és un espai privat d’ús públic.

 • Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?

Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. No es pot fer ús per a esbarjo, inclòs l’ús individual.

 • Puc treure a passejar la meva mascota?

De forma individual cada persona i només perquè faci les seves necessitats. No aprofitar per passejar-se.

 • Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?

Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S’ha de fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles

 • Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?

Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.

 • I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?

Sí està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar

 • Puc quedar amb gent al carrer?

No.

 • Es pot anar a parcs o boscs?

No.

 • Puc anar a l’hort?

No en el cas d’un hort a segona residència o similar. Només si és la vostra activitat professional.

 • Puc anar acompanyar al cotxe en cas que l’hagi d’agafar per necessitat?

No.

 • Hi ha excepcions per poder anar amb companyia al cotxe?

En vehicles particulars poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya a una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen activitat al mateix centre de treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre de treball o retorn a domicili) i si la persona a la que porta no pot conduir per les seves condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies. També està permès que un conductor porti al vehicle particular a persones grans, menors, dependents o discapacitats que no tenen autonomia. En aquest cas, podran anar en el vehicle més de 2 persones però tots els acompanyants del conductor hauran de tenir alguna de les condicions abans descrites, i evidentment cal respectar la capacitat màxima del vehicle.

 • També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport.
En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, en vehicles de fins a 9 places inclòs el conductor, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o desenvolupen l’activitat professional conjuntament. S’ha establert que, com a màxim, hi anirà una persona per cada filera de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just l’un darrere de l’altre). Aquesta restricció no s’aplica als serveis essencials, a excepció del cas del sector alimentari, on sí que cal aplicar la restricció d’acord amb el que preveu la pregunta 96.

 • Poden circular motos i bicis?

Només per causes descrites abans i de forma individual i sense quedar.

 •     I dins de taxis?

Individualment, excepte si s’acompanya una persona discapacitada, menor o gran sense
autonomia. S’ha de seure als seients posteriors.

 • Puc anar a recollir un familiar a l’estació o a l’aeroport?

No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en espai públic. Sí està previst per a acompanyar persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

 • Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?

Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (no es caduquen els tràmits durant aquests dies).

 • Puc compartir cotxe per anar al metge?

Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.

 • Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?

Sí en el marc de la seva activitat laboral.

 •  La gent pot sortir al carrer i comprar?

Només per les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment serà el mínim i imprescindible per realitzar la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

 •     Puc anar a la deixalleria?

Està tancada fins a nou avís i tampoc hi ha servei de recollida de trastos. Guardeu els residus especials a casa mentre no estiguin operatives.

 • Puc fer esport a l’aire lliure?

No.

 • Puc seure als bancs o mobiliari de carrer?

No.

 • Si veiem gent desobeïnt el confinament obligatori sense necessitat? Es pot denunciar?

Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.

 • Es pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?

Sí, en el cas que no sigui per una de les causes que es permeten o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

 • Puc anar a sales de vetlla al tanatori o al cementiri?

Sí, respectant les mesures previstes per evitar aglomeracions i mantenint les distàncies. No es permet en cas que el difunt sigui a causa del coronavirus.

 • Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

 • Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

 • Funciona el transport públic?

Sí, a hores d’ara el servei s’ofereix amb un aforament limitat a un terç de la seva capacitat.

 • He de canviar de pis i fer mudança. Puc?

Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti.

 • Puc anar a donar sang?

Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

 • Què passa si em caduca el DNI aquests dies?

S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

 • I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma
quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

 • Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma

Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?

Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només per a situacions de molta alta excepcionalitat.

 • Puc anar a fer gestions a l’ajuntament?

Cal recordar que s’ha suspès els terminis de tramitació administrativa i els propers dies no compten dins dels terminis disponibles pels tràmits administratius fins a nou avís.

Des de casa pots realitzar tràmits telemàticament amb l’Ajuntament al següent enllaç.

Es manté el servei d’atenció telefònica al 93 856 01 00 en horari d’oficina de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda i els dimecres, també, de 3 a 8 de la tarda.  

 • Puc aparcar a les zona de càrrega i descàrrega?

No, s’ha de garantir el subministrament de productes als comerços que tenen obert. Només poden estacionar-ne els vehicles que poden fer-ho habitualment. 

Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir?

 • Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a servei essencial.

 • Quines botigues o establiments poden estar obertes?

Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

 • Clíniques veterinàries?

La seva obertura està específicament prevista i autoritzada.

 • Perruqueries?

L’obertura del local no està permesa. Sí està permès el servei a domicili.

 • Ferreteries?

No.

 • Botigues de recanvis?

No.

 • Immobiliàries i altres similars?

No.

 • Botigues de cigarretes electròniques?

No.

 • Botigues de mòbils?

Sí.

 • Locutoris?

No.

 • Hípiques?

No. S’hi pot accedir només per l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable.

 • Tallers mecànics d’automoció?

Sí.

 • ITV?

Sí.

 • Empreses de lloguer de vehicles a particulars?

S’ha establert un canvi normatiu que sí que permet l’obertura per al lloguer de vehicles a
particulars per al desenvolupament de les activitats autoritzades.

 • Empreses de lloguer de vehicles a particulars?

Està permesa l’obertura del local comercial però només per lloguer de vehicles professionals.

 • Llibreries i quioscos?

Sí, com a establiments de premsa i papereria. Per tant, només per vendre premsa i papereria.

 • Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?

Només està específicament permesa l’entrega a domicili.

 • Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

 • Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

 • Poden continuar les obres a la via pública?

Sí.

 • I les protectores d’animals?

Sí.

 • Botigues de begudes?

Sí.

 • Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?

Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, pots fer la comanda per aquests mitjans.

 •     Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?

Sí, per exemple, una fusteria que tingui taller propi, pot treballar si està tancada al públic.

 •     Pot obrir un restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?

No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.

 • En cas d’obrir quins indicacions ha de seguir el comerç?

S’ha de mantenir la distància de seguretat d’un metre entre persones, s’han de fer cues fora del comerç, s’ha de prioritzar el pagament amb mitjans electrònics, s’ha d’extremar la neteja del comerç (taulell, teclats, TPV…), s’ha d’adequar l’horari comercial a l’estrictament necessari, s’han de prioritzar les comandes via mitjans electrònics com internet o telèfon, i promocionar només la recollida de la comanda o el servei a domicili en cas que sigui possible.   

 • Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

 • Puc anar a bars i restaurants?

Estan obligats a tancar.

 • Puc anar al cine o teatre?

Estan obligats a tancar.

 • Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?

Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius. Tots els equipaments esportius municipals també estan tancats. 

 • La biblioteca centres cívics estan oberts? Hi puc anar?

Estan obligats a tancar.

 • Estan oberts els hotels?

Se n’ha decretat el tancament des del 27 de març inclòs. El tancament no afecta els hotels que es consideren serveis essencials perquè se n’ha previst l’ús extraordinari amb motiu de
l’emergència de la COVID-19 a través de l’autoritat sanitària, i que estan publicats al BOE. El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o altres de força major o situació de necessitat, a efectes exclusivament d’allotjament d’aquestes persones.

 • I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?

Aplica el mateix criteri que per als hotels. L’àrea d’autocaravanes queda tancada a partir d’avui. 

 • I les persones que estiguin hostejades de manera estable i de temporada?

Poden continuar hostatjats només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament
(no en els serveis comuns) que els permeti desenvolupar les activitats de primera necessitat. No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.

Altres

 • Hi ha servei de recollida de residus?

Sí, el servei de recollida de residus se segueix efectuant. Eviteu la generació innecessària de residus i seleccioneu-los correctament.

 • Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas per informació.

 •     Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?

Contrasta sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials, per exemple www.pratsdellucanes.cat o el WhatsApp Municipal. No reenviïs informació que no sigui de fonts oficials i no hagis comprovat prèviament.

 • Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?

Sí.

 • Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis
funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.

 • He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?

Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant això, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.

 • Quins són els grups de major risc?

Salut indica que els grups de major risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

 • A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?

Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord a les mesures preventives de seguretat que estableix Salut.