7.8 C
Prats de Lluçanès
diumenge, 27 de novembre de 2022

Impostos, taxes i terminis especials

Tal i com va informar l’Ajuntament, les persones usuàries del Centre de dia, de l’Escola Bressol Municipal, el Coworking i l’Escola de Música van pagar la meitat de la quota del mes de març i no van tornar a pagar fins al restabliment dels serveis.

També es va modificar el calendari fiscal i es va ajornar els pagaments d’impostos i taxes municipals.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ampliat del 2 de març al 2 de juny de 2020.

Taxa per la gestió de residus domèstics

Ampliada de l’1 de setembre al 2 novembre de 2020.

Des de l’equip de govern es presta especial atenció a les persones més vulnerables, intensificant la coordinació amb els serveis socials perquè es vetlli  pels casos més sensibles, i es busquen ajudes com la bonificació del rebut de l’aigua i de la llum.

L’Ajuntament de Prats ha congelat les taxes i preus públics per l’any 2021 per tal de pal·liar les conseqüències de la pandèmia.