Durant la darrera setmana, la brigada municipal ha arranjat el camí de Sant Sebastià, des de la carretera de Pinós on s’ha afegit grava per millorar-ne el sòl. També s’ha millorat l’estat del camí de les Tres Fonts al Safareig.

En els propers dies també s’arreglarà el camí de les Torrenteres cap a Sant Sebastià i el de la Font del Xambó.

Aquestes actuacions han permès arranjar els desperfectes ocasionats per les pluges de les darreres setmanes.