Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs