Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

Conveni col·lectiu entre l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, personal funcionari i laboral

Veure document d’adhesió (11/07/2017)