Registre d’empreses classificades

Des d’aquest apartat pots accedir al registre on consten les dades relatives a la solvència econòmica financera i tècnica o professional de les empreses que han estat classificades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

REGISTRE D’EMPRESES CLASSIFICADES