Tauler d’edictes i anuncis

Accés al llistat d'anuncis exposats E-Tauler.
Anunci o edicteDataDocument
Modificació Ordenança Impost de Vehicles Tracció Mecànica31/01/2020
Aprovació definitiva Reglament de Participació 31/01/2020
Anunci Concurs de Balcons21/11/2019
Anunci Concurs de Pessebres21/11/2019
Anunci Barres de Cap d'Any21/11/2019
Anunci Concurs Aparadors de Nadal21/11/2019
Anunci explotació Granja Plangibert13/11/2019
Anunci delegació de competències de l'alcalde a favor dels regidors17/07/2019
Normes organització i finançament Escola Bressol10/07/2019
Anunci cobrament Agència Tributària 201908/07/2019
Anunci expedient de baixa de saldos04/07/2019
Anunci compte general 201820/06/2019
Anunci modificació de crèdit 3/201919/06/2019
Modificació puntual del POUM20/05/2019
Normes d'organització i funcionament de l'escola bressol La Pitota16/05/2019
Expedient per baixa de saldos pendents de pagament
d’exercicis tancats
14/05/2019
Aprovació modificació de crèdits 3/201910/05/2019
Aprovació preu públic llibre "Guerra Civil i repressió a Prats"12/04/2019
Aprovació modificació de crèdits número
1/2019
09/04/2019
Anunci definitiu ordenances fiscals 201927/03/2019
Aprovació preu públic mapa circuit permanent orientació15/03/2019
Aprovació preu públic tallers envelliment actiu15/03/2019
Anunci permís per a autorització i usos a Manipulacions de Fusta S.L13/03/2019
Anunci modificació complement específic directora Escola Bressol13/03/2019
Aprovació bases reguladores de l’atorgament de subvencions de per a les empreses que creïn ocupació11/03/2019
Aprovació bases reguladores de l’atorgament de subvencions per a la creació de nous establiments11/03/2019
Aprovació bases reguladores de l’atorgament de subvencions per a la modernització d’establiments comercials11/03/2019
Aprovació Modificació de Crèdit 1/201908/03/2019
Anunci resolució subvencions 2017-201822/02/2019
Anunci substitució caldera de gasoil i incorporació plaques solars al Pavelló13/02/2019
Anunci acord provisional de modificació d'ordenança fiscal31/01/2019
Preu públic dinar infantil de Festa Major21/01/2019
Bases per la convocatòria d'una borsa de personal peó de brigada16/01/2019
Bases per la convocatòria d'una borsa de personal tècnic de cultura i educació16/01/2019
Anunci alienació immoble de propietat municipal 14/01/2019
Anunci aprovació Pressupost General 201911/01/2019
Anunci definitiu ordenances fiscals 201928/12/2018
Aprovació modificació de crèdits 5/201811/12/2018
Anunci aprovació plantilla per l'exercici 201911/12/2018
Anunci aprovació pressupost i plantilla 201907/12/2018
Anunci revisió Padró Municipal d'habitants 1 de gener de 201819/11/2018
Anunci modificació relació llocs de treball de la corporació19/11/2018
Anunci condicions ús privatiu de la propietat situada al carrer Reforma13/11/2018
Decret definitiu admesos i exclosos borsa tècnic dinamitzador12/11/2018
Preus públics Juguem a Prats12/11/2018
Anunci aprovació expedient de modificació de crèdits del Pressupost Municipal09/11/2018
Anunci aprovació inicial del projecte de les obres dels vestidors de la zona esportiva09/11/2018
Anunci cessió demanial de punts de càrrega de vehicles elèctrics08/11/2018
Concurs per adjudicar les barres de bar de la Festa Major de Sant Vicenç 2019
07/11/2018
Anunci dels acords provisionals de modificació ordenances fiscals 201907/11/2018
Anunci preu públic rutes saludables26/10/2018
Anunci preu públic bandera amb l'escut de Prats26/10/2018
Anunci DOGC publicació del POUM de Prats 23/10/2018
Decret provisional admesos i exclosos de la borsa tècnic dinamitzador18/10/2018
Reglament Consell d'Infants03/10/2018
Bases de la borsa de treball de tècnic dinamitzador20/09/2018
Anunci convocatòria d'una borsa de treball de tècnic dinamitzador20/09/2018
Decret d'admesos a la borsa de tècnic auxiliar de turisme19/09/2018
Llistat definitiu d'admesos i exclosos a la borsa de tècnic auxiliar de turisme14/09/2018
Anunci convocatòria d'una borsa de tècnic auxiliar de turisme17/08/2018
Aprovació convocatòria i bases d'una borsa de tècnic auxiliar de turisme13/08/2018
Aprovació Modificació de crèdit 3/201810/08/2018
Modificació de crèdit 3/201825/07/2018
Reglament Consell d'Infants23/07/2018
Anunci d'aprovaci—ó de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a les empreses que cre•n ocupaci—ó02/07/2018
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a les empreses que creïn ocupació02/07/2018
Anunci d'aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions de per a la implantació de nous establiments comercials a Prats de Lluçanès02/07/2018
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la implantació de nous establiments comercials a Prats de Lluçanès02/07/2018
Anunci d'aprovació de bases reguladores de l'atorgament de subvencions de per a la modernització dels establiments comercials a Prats de Lluçanès02/07/2018
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions de per a la modernització dels establiments comercials a Prats de Lluçanès02/07/2018
Modificació de crèdits 03/201803/07/2018
Modificació de crèdits 02/201801/06/2018
Atorgament de les Subvencions per a les empreses08/05/2018
Anunci de la publicació de l'estat del Compte General corresponent a l’exercici 201704/05/2018
Modificació de crèdits 2/2018 del Pressupost Municipal03/05/2018
Aprovació Preu Públic Cap de Setmana Jove03/05/2018
Reglament regulador de l'Espai de Coworking18/04/2018
Reglament regulador de l'ús de l'equipament municipal l'Espai18/04/2018
Concurs per adjudicar les barres de bar de les Festes de Sant Joan i els Elois 2018-
Concurs per adjudicar la festa de cap d'any 2018/2019-
Publicació de la matrícula de quotes municipals de l'impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l'any 201804/04/18
Aprovació del preu públic de les bosses compostables29/03/18
Aprovació del preu públic pel lloguer de sales de l'Espai16/03/18
Aprovació inicial del Reglament de l'Espai Coworking16/03/18
Aprovació inicial del Reglament regulador de l'ús de l'equipament municipal de L'Espai16/03/18
Aprovació preu públic Santa Àgata25/01/18
Publicació de la plantilla de personal corresponent a l'exercici 201831/12/17
Aprovació definitiva del pressupost General de l'Entitat per a l'exercici 2018 i Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris31/12/17
Aprovació inicial del pressupost General de l'Entitat per a l'exercici 2018 i Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris27/12/17
Modificació del preu públic de Juguem a Prats24/11/17
Concurs per adjudicar les barres de bar de la Festa Major de Sant Vicenç 2018-
Festa de Cap d'Any-
Aprovació del preu públic dels comandaments de les pilones d'accés al carrer major.07/11/17
Aprovació inicial de la modificació de crèdits 5/2017.27/10/17
Anunci d'aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a les empreses que cre•n ocupaci—ó15/11/17
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a les empreses que creïn ocupació15/11/17
Anunci d'aprovació de bases reguladores de l'atorgament de subvencions de per a la modernització dels establiments comercials a Prats de Lluçanès15/11/17
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions de per a la modernització dels establiments comercials a Prats de Lluçanès15/11/17
Anunci d'aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions de per a la implantació de nous establiments comercials a Prats de Lluçanès15/11/17
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la implantació de nous establiments comercials a Prats de Lluçanès15/11/17
Publicació de les ordenances fiscals 201830/10/17
Anunci de plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques del servei de "Jardineria de Prats de Lluçanès"01/09/17
Modificació de la relació de llocs de treball.06/06/17
Aprovació definitiva de la modificacói de crèdit 2/2017.06/06/17
Convocatòria d'una plaça d'administratiu.12/06/17
Aprovació del padró de la taxa de cementiris per al 2017.24/05/17
Convocatòria d'una plaça de personal tècnic dinamitzador sociocultural.15/05/17
Exposició pública del compte general 2016.12/05/17
Convocatòria per a l'elecció de jutge/essa de pau i jutge/essa substitut/a.12/05/17
Bases de la convocatòria i full de sol·licitud.12/05/17
Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2017.11/05/17
Aprovació inicial de les quotes d'urbanització del sector PP2 Cal Dama, fase 3.11/05/17
Aprovació inicial de l'Ordenança per a l'estacionament de caravanes i autocaravanes a la zona de l'àrea de lleure.11/05/17
Aprovació inicial de les quotes d'urbanització del sector PP2 cal Dama, fase 3.05/05/17
Aprovació del preu públic de diferents esdeveniments.19/04/17
Condicions que regeixen els concurs per adjudicar les barres de bar de la festa de Sant Joan i els Elois 2017.21/03/17
Licitació del contracte administratiu de les obres de l'Hotel d'entitats.10/03/17
Aprovació del conveni de col·laboració establert per a la transferència del servei d'escola de música.08/03/17
Aprovació de la transferència i la correlativa assumpció per part del Consorci del Lluçanès del servei d'escola de música.24/02/17
Aprovació del preu públic del dinar de carnestoltes.23/02/17
Aprovació definitiva del pressupost i plantilla per al 2017.13/02/17
Correccói d'errades de les ordenances fiscals 2017, publicades al BOPB de 29.12.2016.13/02/17
Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament10/02/17
Correcció d'errada referent a la convocatòria de peó de brigada, publicada al BOPB de 30.01.201708/02/17
Correcció d'errors de l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per al 2017.31/01/17
Aprovació del preu públic del llibre La guerra civil d'un pradenc 1926-1939. Dietari de Joan Reixach Fornell.31/01/17
Bases i convocatòria de dues places de peó de la brigada municipal.30/01/17
ANUNCI sobre convocatòria de dues places de personal de peó de brigada.18/01/17
Rectificació de l'anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals.20/01/17
Oferta pública d'ocupació per al 2017.09/01/17
Aprovació inicial del pressupost i de la plantilla per al 2017.03/01/17
Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball.03/01/17
Aprovació definitiva de l'Ordenança dels mercats de venda no sedentària.02/01/17
Aprovació definitiva de l'Ordenança de residus.02/01/17
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels ajuts econòmics d'urgència social.02/01/16
Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per al 2017.30/12/16
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 7/2016.15/12/16
Aprovació preu públic cubell fracció orgànica.28/11/16
Correcció d'errors del plec de clàusules adm. particulars regulador de la contractació de les obres de millora i regeneració del c. Major i de la pl. de l'Església a l'Ajuntament.21/11/16
Aprovació i modificació de preus públics.18/11/16
Correcció d'errades del plec de clàusules administratives particulars de les obres d'urbanització del sector PP2-Cal Dama.17/11/16
Aprovació del preu públic de contenidors per a fracció orgànica07/11/16
Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora dels ajuts econòmics d'urgència social07/11/16
Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per al 201707/11/16
Aprovació del plec de clàusules i de la licitació de les obres Projecte d'urbanització del sector PP2 Cal Dama, fase 307/11/16
Aprovació inicial de l'Ordenança de recollida de residus07/11/16
Aprovació inicial de l'Ordenança de mercats de venda no sedentària07/11/16
Aprovació del plec de clàusules administratives i de la licitació de les obres Projecte de millora i regeneració del carrer Major i de la plaça de l'Església07/11/16
Aprovació de la modificació de crèdit 7/1607/11/16
Aprovació inicial del projecte de distribució interior de l'edifici situat a l'av. Pompeu Fabra, 807/11/16
Aprovació definitiva de les Normes d'organització i funcionament de l'Escola de Música03/10/16
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/201614/09/16
Modificació del preu públic del dinar per acompanyants de la festa dels avis14/09/16
Bases reguladores específiques de convocatòria de subvencions per a les empreses que creïn ocupació01/09/16
Reglament de la Taula de Dinamització Econòmica01/09/16
Modificació de l'ordenança fiscal de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme01/09/16
Convocatòria de la borsa de tècnic auxiliar de turisme12/08/16
Aprovació del preu públic de begudes de la mostra gastronòmica TastaQmarca01/08/16
Aprovació inicial del preu públic per la venda de llibre Ermites del Lluçanès22/07/16
Aprovació inicial del preu públic per la venda de llibre Ermites del Lluçanès22/07/16
Aprovació inicial del projecte de modificació de la urbanització del sector PP2 Cal Dama 3a fase22/07/16
Aprovació inicial del projecte de reforma de l'entrada i adequació de l'interior del local social per a la gent gran22/07/16
Nomenament d'un tècnic d'administració especial18/07/16
Aprovació inicial del Reglament de la Taula de Dinamització Econòmica15/07/16
Aprovació inicial de modificació de crèdit 4/1614/07/16
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme14/07/16
Aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a les empreses que creïn ocupació14/07/16
Aprovació inicial de la revisió del Padró Municipal d'Habitants a l'1 de gener de 201614/07/16
Aprovació definitiva del preu públic per material per a la gestió del fibrociment01/07/16
Aprovació definitiva del preu públic de venda de llibres01/07/16
Aprovació del preu públic del gots per a les festes15/06/16
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació crèdit 3/201615/06/16
Aprovació del preu públic de comandaments de pilones d'accés al passeig del Lluçanès15/06/16
Aprovació del preu públic de les entrades de la Festa Major03/06/16
Convocatòria del concurs de barres de bar31/05/16
Correcció d'errades a la convocatòria d'una borsa de personal tècnic de cultura i educació, i convocatòria d'una borsa de personal peó de brigada23/05/16
Bases per a la convocatòria d'una borsa de personal dinamitzador sociocultural dins els plans d'ocupació finançats per la Diputació de Barcelona23/05/16
Convocatòria d'una borsa de personal peó de brigada10/05/16
Convocatòria d'una borsa de personal tècnic de cultura i educació10/05/16
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/201609/05/16
Procés de selecció per a la promoció interna de la plaça de tècnic de l'administració especial05/05/16
Aprovació inicial del preu públic del sopar del Cap de setmana jove05/05/16
Aprovació definitiva del Reglament de la Taula d'Esports05/05/16
Exposició pública del compte general de l'exercici 201511/04/16
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 1/201611/04/16
Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del Lluçanès10/03/16
Aprovació inicial del Reglament de la Taula d'Esports10/03/16
Aprovació de la delegació en la Junta de Govern de l'aprovació de preus públics10/03/16
Aprovació inicial de la modificació crèdits 1/1610/03/16
Aprovació definitiva de modificació de la relació llocs de treball per a l'any 201608/02/16
Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per al 201605/02/16
Aprovació del preu públic del sopar popular de Santa Àgata05/02/16
Anunci sobre aprovació de la relació de llocs de treball07/01/16
Delegació de competències de l'alcalde04/01/16
Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball04/01/16
Aprovació inicial del pressupost i plantilla, exercici 201604/01/16
Aprovació definitiva de l'Ordenança general de preus públics, així com la relació de preus públics per a l'exercici de 201631/12/15
Aprovació definitiva de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 201628/12/15
Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora dels ajuts econòmics d'urgència social28/12/15
Aprovació inicial de la modificació de crèdits 7/1509/11/15
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 201609/11/15
Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels ajuts econòmics d'urgència social09/11/15
Aprovació inicial dels plecs del contracte de "Dinamització, manteniment, gestió i neteja de les instal·lacions del Pavelló esportiu, piscina municipal, camp de futbol, pista de pàdel, centre BTT, sala polivalent i els seus respectius serveis de bar"10/09/15
Llista provisional d'admesos i exclosos de la direcció de l'escola Bressol "La Pitota"28/08/15
Aprovació inicial dels plecs del contracte del manteniment de la xarxa informàtica i comunicació de l'Ajuntament10/08/15
Aprovació inicial del Padró Municipal d'Habitants12/08/15
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/15 del pressupost12/08/15
Anunci de correcció d'error material en les bases del procés selectiu per a la constituci—ó d'una borsa de treball per a mestres d'educació infantil i direcció d'una escola bressol03/08/15
Anunci sobre aprovació de les bases per a la constitució d'una borsa de treball per a mestre d'educació infantil i direcció d'una escola bressol.30/07/15
Aprovació inicial dels plecs de clàusules i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte del servei de la direcció de l'Escola de Música Josep Cirera Armengol.13/07/15
Aprovació definitiva del preu públic per la utilització de la pista de pàdel03/07/15
Aprovació del cartipàs municipal02/07/15
Convocatòria pública per a la designació dels membres de les meses del procés de participació ciutadana específic i sectorial sobre la creació de la comarca del Lluçanès18/06/15
Aprovació de l'annex II del conveni urbanístic de cessió anticipada de l'Escola Bressol05/06/15
Aprovació inicial del preu públic de la pista de pàdel18/05/15
Aprovació de la modificació del projecte d'urbanització del sector PP2 Cal Dama, fase 3A13/05/15
Decret núm 55/2015 finalitzat el procés de selecció per a una plaça d'auxiliar de jardiner29/04/15
Decret núm 54/2015 finalitzat el procés de selecció per a una plaça de dinamitzador sociocultural29/04/15
Relació d'aspirants admesos i exclosos del procés per la contractació d'un dinamitzador sociocultural28/04/15
Decret número 42/2105 amb la relació d'aspirants admesos per a la contractació d'un dinamitzador sociocultural10/04/15
Decret número 41/2105 amb la relació d'aspirants admesos per a la contractació d'auxiliar de jardineria10/04/15
Aprovació inicial d'un preu públic10/04/15
Aprovació del compte general de l'exercici 201408/04/15
Aprovació de les bases i la convocatòria de personal d'un auxiliar de jardiner24/03/15
Aprovació de les bases i la convocatòria de personal d'un dinamitzador sociocultural24/03/15
Expedient núm. 190 d'activitats sotmeses al règim de llicència ambiental del 20 de febrer al 27 de març de 201520/02/15
Decret núm. 20/2015 sobre la constitució d'una Borsa de Treball d'aspirants per a contractacions laborals temporals de tècnica en educació infantil18/02/15
Decret sobre el procés de selecció per a una plaça de peó de brigada13/02/15
Decret sobre el procés de selecció per a una plaça de tècnic auxiliar de turisme13/02/15
Decret sobre el procés de selecció per a una plaça de personal de neteja13/02/15
Aprovació de la plantilla de personal per a l'exercici 201503/02/15
Aprovació de la plantilla de personal per a l'exercici 201502/02/15
Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per al 201502/02/15
Modificació de les bases reguladores del procés de selecció d'un brigada i de personal de neteja22/01/15
Correcció de l'anunci publicat al BOP de 31.12.2014 sobre l'aprovació definitiva de la modificaci—ó de les ordenances fiscals per a l'exercici 201519/01/15
Modificació de les bases reguladores del procés de selecció d'un brigada i de personal de neteja02/01/15
Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció d'un peó de brigada08/01/15
Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció d'un tècnic auxiliar de turisme08/01/15
Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció de personal de neteja08/01/15
Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 201531/12/14
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 7/201417/12/14
Bases per a la constitució d'una borsa de treball d'aspirants per a contractacions laborals temporals de tècnic/a en educació infantil02/12/14
Licitació per a l'adjudicació d'una llicència de taxi01/10/14
Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 6/201429/09/14
Convocatòria de les Beques esportives per a infants i adolescents, curs 2014-201512/09/14
Aprovació definitiva dels plecs generals de contractació10/09/14
Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança ICIO10/09/14
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 4/201411/08/14
Aprovació definitiva del pressupost general del 201411/07/14
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/201403/07/14
Compte general del 201303/07/14
Aprovació definitiva del preu públic per la venda d'entrades al concert de Txarango02/06/14
Aprovació definitiva del Pla d'emergència de la sala polivalent02/06/14
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 2/201429/04/14
Aprovació definitiva del preu públic de publicitat29/04/14
Aprovació de la revisió del Padró Municipal d'Habitants11/04/14