Ordenances reguladores i reglaments

ReglamentDocument
Reglament de la Comissió del Nomenclàtor
Reglament de la Taula d'Igualtat
Reglament de la Taula de Món Rural i la Pagesia
Reglament de Règim Intern SAIAR Bonasort
Ordenança àrea d'autocaravanes
Bases Pressupostos Participatius
Normes d'organització i funcionament Escola Bressol Municipal La Pitota
Reglament Consell d'Infants
Reglament regulador de l'Espai de Coworking
Reglament regulador de l'ús de l'equipament municipal l'Espai
Reglament Participació ciutadana
Ús dels espais de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès per a les necessitats dels grups polítics amb representació municipal
Règim intern de l'Espai Obert per a Infants i Adolescents del Lluçanès
Consell Municipal de Joventut de Prats de Lluçanès
Ús i funcionament del Pavelló Municipal d'esports de Prats de Lluçanès
Ús i funcionament de la Sala Polivalent municipal de Prats de Lluçanès
Consell Escolar Municipal de Prats de Lluçanès
Casal del Jovent
Servei d'Arxiu municipal
Podeu consultar les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis, així com les ordenances fiscals vigents, que s'hagin publicat de Prats de Lluçanès al BOPB i al DOGC des del següent enllaçCercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO)